Tarihçe

Odamız 17 Aralık 2004 tarihinde kurulmuştur.

Odamızın kuruluş amacı Çevre Mühendisliği, bilim ve tekniğin kamu yararına uygulanması, geliştirilmesi ve eşgüdümlenmesi amacıyle:

a) Üyelerin bilgi ve görüşlerini artırmak; normları teknik şartnameleri ve her türlü teknik belgeyi incelemek geliştirmek ve denetlemek,

b) Çevre Mühendisliği mesleğinin uygulanmasını denetlemek,

c) Üyelerin şeref ve haysiyetini korumak,

d) Kamu kuruluşları, yerli, yabancı ve eğitim kuruluşlarıyla ve halkla ilişkileri düzenlemek, geliştirmek,

e) Meslek ile ilgili toplantılar, seminerler, konferanslar ve sergiler düzenlemek,

f) Odanın eylem ve çalışmalarını yansıtan Çevre Mühendisliği ile ilgili yazı, inceleme, rapor, broşür, dergi ve kitap yayınlamak

g) Kamu görevlisi ve serbest çalışan üyelerin çıkarlarını korumak,

h) Oda amaçlarına ve yürürlekteki yasalara uygun larak, gerekli gördüğü eylemlerde bulunmaktır.