Çevre Mühendisleri Odası Olağanüstü Genel Kurulu 8 Aralık’ta yapılacak

Değerli Üyeler;

Oda Başkanımız Yasemin Çobanoğlu milletvekili adaylığı nedeniyle Yönetim Kurulu’na istifasını sunmuştur. Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul yapılarak Nisan 2018’e kadar sürecek olan Başkanlık görevi için seçim yapılmasına karar vermiştir. Olağanüstü Genel Kurul 8 Aralık 2017 saat 17.00’de KTMMOB Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır;

  • Başkanlık divanının seçimi,
  • Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup görüşülmesi,
  • Mali denetleme kurulu raporlarının okunup görüşülmesi,
  • Oda Başkanının seçilmesi.

KTMMOB yasası gereği faal üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Doğal, geçici ve onursal üyeler de faal ve uygulamacı üyeler ile birlikte Genel Kurula katılabilir, söz alabilir ancak toplantı yeter sayısı bakımından dikkate alınmazlar, organlara seçilemez ve oy kullanamazlar. Faal üyelik şartları Yasanın 24. Maddesinde belirtilmiştir. Çalışma esaslarımıza göre Oda Başkanlığına aday olacak olan faal üyeler toplantı gününden iki gün önce, 06.12.2017 mesai sonuna kadar Oda Sekreterliğine aday olmak istediğine dair müracaatını yazılı olarak yapmalıdır. 2016 ve daha önceki aidat borçlarının ödenmesi için son tarih 05.12.2017’dir. Borçlarla ilgili taksitlendirme talebinde bulunmak isteyenler en kısa sürede Oda Sekreteri veya Oda Saymanı ile temasa geçmelidir. 06.12.2017 tarihinde üyelerin listesi üyelik durumları (faal / doğal) belirtilerek Oda Yönetim Kurulu tarafından www.ktcmo.org adresinde yayımlanacaktır.