UBP – DP koalisyon (39. KKTC) hükümetinin çevre koruma karnesini açıklıyoruz

No. Konu Değerlendirme Verilen Not
1 Çevre Yasası altında yayınlanması gereken tüzükler AB uyum programı kapsamına birçok tüzük geçmiş dönemlerde hazırlandı fakat bekletiliyor (örneğin, katı atık düzenli depolama tüzüğü, tehlikeli atık tüzüğü, kentsel atık su tüzüğü vs.) ve yürürlüğe konmadı, birçok tüzük halen hazırlanmayı bekliyor ancak bunlarla ilgili hiçbir adım atılmadı. Sınıfta kaldı
2 Su kaynaklarının korunması ile ilgili tedbirler ve yatırımlar Su Temin projesi kapsamında hazırlanması gereken masterplan ve fizibilite çalışmaları konusunda gerekli ilerleme sağlanmadı. Hükümet Güzelyurt’ta kuyu izinleri vermeye devam etti. Kumköy tesisleri, suyu kuyuları ve eski ishale hattı halen çalışır durumda tutulmaktadır. Sınıfta kaldı
3 Çevre kirliliği yaratan kuruluşların denetlenmesi ve cezalandırılması Kuzey sahil şeridine atık su deşarjı yapan otellerle ilgili tatmin edici ve zorlayıcı tedbirler alınmadı. Taş ocaklarının sayısının azaltılmasıyla ilgili tedbirler alınmamıştır. Sınıfta kaldı
4 Laboratuar yangını Laboratuar yangını neticesinde halen çevre analizleriyle ilgili gerekli parametreler analiz edilememektedir. Yangınla mücadelede ve sonrasında İş sağlığı ve güvenliği göz ardı edilmiştir. Sınıfta kaldı
5 Katı atık yönetimi 2006’da hazırlanmış masterplanın güncellenmesi gerekirken ve bu konuda AB’nin desteğiyle yeni bir plan hazırlanmış olmasına rağmen, plan danışma sürecine alınmamıştır. Kapatılması gereken kontrolsüz çöplükler hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Sınıfta kaldı
6 YAGA’nın hazırladığı “Atıktan Enerji” projesi Yetersiz ve çok tartışmalı bir şartname ile ihaleye çıkılmıştır. Proje 2006 Katı atık Masterplanına aykırıdır. Sınıfta kaldı
7 Tarihi mirasın korunması Hükümet Girne emirnamesini delmeye ve değiştirmeye kalkışmış, sit alanlarını peşkeş çekmeye kalkışmıştır. Sınıfta kaldı
8 Özel çevre koruma bölgelerinin yönetimi,  Karpaz’daki kaçak yapılar 7 özel çevre koruma alanının nasıl korunacağına ve kullanılacağına yönelik tek bir plan yapılmadığı gibi, sürekli olarak koruma alanlarını daraltmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Karpaz’daki kaçak yapılar yıkıldı ancak yıkıntı atıkları bölgeden kaldırılmadı. Sınıfta kaldı
9 Ormanların korunması Orman alanları turizm yatırımları için usulsüz bir şekilde kiralandı. Gorno tepesi, Kumyalı, Çıkarma Plajı ,Bedi’s piknik alanı  bunlardan sadece bir kaç tanesi oldu. Sınıfta kaldı
10 CMC maden alanı Rehabilite edilmesiyle ilgili hiçbir adım atılmadı. Sınıfta kaldı