Gazimağusa Belediyesi’nin kanalizasyon sorunuyla ilgili mazeret üretme şekli üzüntü verici

Mağusa’daki kanalizasyon sisteminin tüm kentin gereksinimlerine yetecek şekilde inşa edilmediğini, yağmur sularını veya tüm endüstriyel tesislerin sularını taşımaya yetecek şekilde tasarlanmadığını, mevcut belediye yönetiminin bizden çok daha iyi bildiğini düşünüyoruz. Biz Çevre Mühendisleri olarak, o borudan çıkanın ne olduğunu sadece görerek anlayabilecek tecrübe ve bilgi birikimine sahibiz. Taşmanın sebebi, sisteme fazla atık su girişine ve yağmur sularının bağlanmasına izin verilmiş olması ve/veya pompa istasyonunun kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak gerekli güncel tedbirlerin alınmamış olmasıdır. Bunun yanı sıra, en kısa zamanda, önceki projeyle ilgili eksik hatalı işler giderilmeli ve arıtma tesisinin büyütülmesine yönelik projeler hayata geçirilmelidir.

Çevre Bakanlığı’nın görevi ise, yağmur suyu olduğu iddia edilen sudan örnekler alıp, Devlet Laboratuarı’nda analiz etmek ve sonuçları şeffaf biçimde halkla paylaşmaktır.

18/2012 sayılı KKTC Çevre Yasası’na göre, yerleşik nüfusu 2000 ve üzerinde olan her yerleşim birimi, bir kentsel atık su arıtma ve toplama sistemi tasarlamak, inşa etmek ve arıtılmış suların tarımda kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Kentsel atık su sorununu çözmeye yönelik olarak Lefkoşa, Girne, Mağusa, Lapta, Alsancak, Çatalköy öncelikli yatırım bölgeleri olmalıdır. Ülkedeki kentsel atık su sorununun çözümü için Belediyelerin su işlerinin tümünün merkezi olarak özelleştirilmesine ve tekelleştirilmesine karşıyız. Sadece kentsel atık su sektörünün AB müktesebatına uyumlaştırılması için gerekli toplam yatırım maliyetinin tekel-özel-yap-işlet-devret modeli ile direk su fiyatı üzerinden vatandaşlardan toplanması, su ve atık su tarifelerinin aşırı oranda yükselmesine neden olacaktır ve insan haklarına aykırı sonuçlar doğuracaktır.

Dünyanın birçok gelişmekte olan ülkesinde, Türkiye dâhil, yüklü yatırım gerektiren atık su sektöründe, su tarifelerinin yükselmesini engellemek maksadıyla uluslar arası yardım fonlarına (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, vs.) başvurmak tek çare olarak görünmektedir. Odamız, çözümle birlikte gelecek Avrupa Birliği tam üyeliğinin ve uluslar arası fonlara erişimin, ülkemizdeki kentsel atık su sorunun halledilmesine yönelik en büyük adım olacağını düşünmektedir.

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA