Girne emirnamesinde yapılan değişiklikler aleyhine açılan davaları destekliyoruz

Girne 2. Bölge emirnamesindeki kat yüksekliklerinin artırılarak, şu anda Ayorgi / Karaoğlanoğlu, eski Zeyko Fabrikası arazisindeki kaçak otele denk getirilmeye çalışıldığı açıkça ortadadır. Anayasa ve yasalara aykırı olarak inşa edilen, ÖnÇED raporu, mimari proje ve Belediye İmar iznine rağmen inşa edilen yapıları hükümetin yasa içine almaya çalışmasına, üstelik ara emri alınmasına rağmen inşaatın durdurulmamış olmasına isyan etmemek elde değildir.

Bu Emirname değişikliğinin Anayasanın 38. 39. ve 40. maddelerine aykırı gelişmelerin önünü açacağını düşünmekteyiz. Ayrıca, yayınlanan emirname değişikliğinin, Ülkesel Fiziki Plan, İmar Yasası ve Turizm Gelişim Yasasına aykırı veya çelişkili olduğunu düşünüyoruz.

Emirnamedeki değişiklik sebebiyle, tüm Girne’nin olumsuz olarak etkileneceğini daha önceki basın açıklamalarımızda dile getirmiştik. Bu değişiklik, doğal mirasın ve Girne’nin estetik yapısının tahrip edilmesinin yanı sıra, altyapı ve planlama eksikliğinden kaynaklanan birçok çevre sorununu daha da büyütecek ve içinden çıkılamaz bir hale getirecektir.

Girne kentinin atık su toplama, arıtma ve katı atık yönetimi ile ilgili altyapı yetersizliği mevcut durumda devam etmekte, Girne Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi ve bölgedeki birçok otel ve yerleşim bölgesinin atık suları çağdaş standartlarda arıtma yapılmadan alıcı ortamlara deşarj edilmektedir.

Emirname nedeniyle kat yükseklikleri arttığı takdirde, hava kirliliğinin de oluşması muhtemeldir. Avrupa’da büyük şehirlerde, kat yüksekliğinin arttığı ancak trafikten kaynaklanan hava kirliliğine karşı tedbir alınmayan alanlarda, havadaki kirleticilerin de arttığı ve hatta limit değerlerin üzerine çıktığı görülmektedir.

Hal böyle iken, Girne 2. Bölge emirnamesinde yapılan değişiklikler aleyhine vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından art arda açılan davaları Çevre Mühendisleri Odası olarak teknik açıdan destekliyoruz.

“Katılımcılık ve Şeffaflık’’ ilkesi doğrultusunda bilimsel veriler ışığında, sivil toplum örgütleri, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bölgede yaşayan insanların demokratik katılımlarıyla oluşturulacak Girne İmar Planı yasalaşıncaya kadar, Girne’yi geri dönüşü olmayacak çevresel tahribatlarla döşenmiş bir rant kapısı haline getirecek bu emirname değişikliğine karşı olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.