Girne, İskele ve Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren birçok atıksu arıtma tesisi atık suları arıtmadan denize deşarj etmekte

KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Dairesi’nin yüzme sezonunun başında Mayıs ayından başlayarak yüzme sezonunun kapanmasına kadar düzenli olarak yapması ve şeffaf olarak yayınlaması gereken deniz suyu kalitesi analiz sonuçlarını dikkatle takip ediyoruz. Yapılan örneklemenin metodu, sıklığı, şeffaflığı veya Devlet Laboratuarı tarafından yapılan deniz suyu analizlerin metotlarının ve sonuçların güvenilirliği konusunda yorum yapmaktan bu aşamada çekindiğimizi en başında belirtmek isteriz. Ancak, Çevre Mühendisleri Odası aşağıdaki bilgileri halkımızla paylaşmayı bir görev ve sorumluluk olarak görmektedir.

Aldığımız bilgiler, edindiğimiz fotoğraflar ve yaptığımız gözlemlere göre Turizm Bakanlığı Bafra Atıksu Arıtma Tesisi, Girne Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi, Girne, İskele ve Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren birçok 5 yıldızlı otel, atık sularını ikincil arıtma yapmadan, ham olarak denize deşarj etmektedir. Bu konuyla sınırlı olmamakla beraber, Çevre Koruma Dairesi’ni 18/2012 Çevre Yasasıyla ilgili tüm ihlallerin tespit edilmesi ve gerekli cezaları uygulamaya davet ederiz.

Deniz ve güneşe dayalı bir turizm modeliyle kalkınma sağlamayı hedefleyen bir ülkede, bu uygulamaların çok yaygın olması, bu hedefi gözetenlerin, aslında ciddiyetten ne kadar uzak olduğunu göstermektedir.

Avrupa standartlarını ve çağdaşlığı hedefliyorsak, tüm devlet kurumları, özel kuruluşlar ve vatandaşlar bu hedef doğrultusunda bir an önce gerekli tedbirleri almak zorundadır. Avrupa Birliği ülkelerinde artık, standartlara uygun olarak arıtılmış olsa dahi, atık suyun alıcı ortamlara deşarjı mümkün olduğunca kısıtlanmakta ve arıtılmış suyun yeniden kullanılması zorunlu hale getirilmektedir. Çevre Koruma Dairesi’nin boyut ve miktar gözetmeden, tüm atık su arıtma veya deşarj tesislerini ve noktalarını tespit etmeye, AB standartlarına göre izinlendirmeye ve denetlemeye davet ederiz.

14285061_10153839362575823_1982854144_o 14273467_10153839363400823_845826249_o 14339287_10153839363330823_1827816953_o 14315519_10153839363405823_1138539774_o 14302603_10153839362550823_1534224849_n 14285141_10153839363060823_1166297479_o